Pages

Monday, September 24, 2018

This is the song that Room2 is practising on, We had to write it down cause we didn't really know the words.;)

Matariki x2 e ara e                  

Te matahi o te tau
Te kohinga whetu ite oma o ranginui
E piatta ta mai ana whakaatta i te rangi te tohu ana ki te tau ho maori e
ko tupuanuku ko tupuarangi ko waiti waita waipungarangi ururangi e
Te matahi o te tau
Te kohinga whetu ite oma o ranginui
E piataata mai ana
Whakaataata i te rangi te kohanga ki te tau hou maori e

MATARIKI x2 e ara e

No comments:

Post a Comment